Vishnu Sahasranamam Lyrics in English and PDF Download

Vishnu Sahasranamam Lyrics in English

Vishnu Sahasranama Stotram Lyric in English

Om vishwasmai namaha

 1. vishwam vishNur vashatkAro, bhUtha bhavya bhavatprabhuH |

bhUtha kRdh bhUdha bRdh bhAvo,bhUtAtmA bhUta bhAvanaH ||

 1. pUtAthmA paramAtmA cha, muktAnAm parama gathiH |

avyayah purushah sAkshi kshetrajnyokshara eva cha ||

 1. yogo yogavidhAm netA pradhAna purusheshwaraH |

nArasimhavapuh shrImAn keshava purushottamaH ||

 1. sarvah sharvah shivah sthANur bhUtAdhir nidhir avyayaH |

sambhavo bhAvano barthA prabhavah prabhurIshwaraH ||

 1. swayambhUh shambhurAdityah pushkarAksho mahAsvanaH |

anAdhi nidhano dhAthA vidhAta dhAturuttamaH ||

 1. aprameyo Rshikeshah padmanAbho amaraprabhuH |

vishwakarmA manustvashTA sthavishTa sthaviro dhRvaH ||

 1. agrAhya shAshvata krishNo lohithAksha prathar dhanaH |

prabhUthas trika kubdhAma pavitram mangaLam param ||

 1. eeshAnah prANadah prANo jyeshTah sreshTah prajApatiH |

hiraNya garbho bhU garbhomAdhavo madhusUdanaH ||

 1. eeshwaro vikramI dhanvI medhAvi vikramah kramaH |

anutthamo dhurAdharshahkRtagnya kRthirAtmavAn ||

 1. sureshah sharaNam sharmavishwarethAh prajA bhavaH |

aha samvatsaro vyALah prathyayah sarvadarshanaH ||

 1. ajah sarveshwarah siddha siddhih sarvAdhirachyuthaH |

vRshAka pirameyAtmA sarvayoga vinisruthaH ||

 1. vasur vasumanAhsatya samAtmA sammithah samaH |

amoghah pundarIkAksho vRshakarmA vRshAkRthiH ||

 1. rudro bahushira babhrur vishwayoni shuchisravAH |

amRtah shAshwata sthANur varAroho mahAtapAH ||

 1. sarvagah sarva vid bhAnur vishwakseno janArdhanaH |

vedo vedavidhavyango vedAngo vedavith kaviH ||

 1. lokAdhyaksha surAdhyaksho dharmAdhyakshah kRthAkRthaH |

chaturAtmA chaturvyUhas chaturdamshTras chaturbhujaH ||

 1. brAjishnur bhojanam bhokthAsahishNur jagadhAdhijaH |

anagho vijayo jethA vishwa yonih punarvasuH ||

 1. upendro vAmanah prAmshur amoghah shuchirUrjithaH |

ateendrah sangrahah sargo dhRtAtmA niyamoyamaH||

 1. vedyo vaidyah sadAyogi vIrahA mAdhavo madhuH |

atheendriyo mahAmAyo mahotsAho mahabalaH ||

 1. mahAbuddhir mahAvIryo mahAshaktir mahAdhyuthiH |

anirdeshyavapuh shrImAn ameyAtmA mahAdhri dhRk ||

 1. maheshvAso maheebharthA srInivAsah sathAm gathiH |

aniruddhah surAnandho govindo govidhAm pathiH ||

 1. marIchir dhamano hamsah suparNo bhujagottamaH |

hiraNya nAbhas suthapA padmanAbhah prajApatiH ||

 1. amRtyuh sarvadhRk simhah sandhAthA sandhimAn stiraH |

ajo durmarshanah shAsthAvishrutAtmA surArihA ||

 1. gurUr guruthamo dhAma satyah satya parAkramaH |

nimisho nimishah sragvi vAchaspati rudhAradhiH ||

 1. agraNeer grAmaNeeh srImAn nyAyo neta samIraNaH |

sahasra mUrdhA vishwAtmA sahasrAkshah sahasrapAth ||

 1. aavarthano nivRttAtmA sam-vRtah sampramardanaH |

aha samvarthako vahni ranilo dharaNeedharaH ||

 1. suprasAdah prasannAtmA vishwadhRg vishwabhug vibhuH |

satkartA satkRdhah sAdhur jahnur nArAyaNo naraH ||

 1. asankyeyo aprameyAtmA vishishtah shistakRch chuchiH |

siddhArthah siddha sankalpahsiddhidhah siddhi sAdhanaH ||

 1. vRshAhi vRshabho vishNur vRshaparvA vRshodharaH |

vardhano vardhamAnascha viviktah shruti sAgaraH ||

 1. subhujo dhurdharo vAgmi mahendro vasudho vasuH |

naikarUpo bRhad rUpah sipivishTah prakAshanaH ||

 1. ojas thejo dhyuthi dharah prakAshAtmA prathApanaH |

ruddhas spashTAksharo mantras chandrAmshur bhAskaradhyuthiH ||

 1. amRthAm shUdhbhavo bhAnuhshashabindhuh sureshwaraH |

oushadham jagatah sethuhsatyadharma parAkramaH ||

 1. bhUtha bhavya bhavan-nAthah, pavanah pAvano-analaH |

kAmahA kAmakRth kAnthah, kAmah-kAma pradhah prabhuH ||

 1. yugAdhi kRdh yugAvarthonaikamAyo mahAshanaH |

adRshyo vyakta rUpaschasahasra jidha nandajith ||

 1. ishTo vishishTah shishTeshTah shikaNDi nahusho vRshaH |

krodhahA krodhakRth karthAvishwabhAhur maheedharaH ||

 1. achyuthah prathithah prANahprANadho vAsavAnujaH |

apAn nidhira dhishTAna mapramatthahprathishTitaH||

 1. skandah skandadharo dhuryo varado vAyuvAhanaH |

vAsudevo bRhadbhAnu rAdhidevah purandaraH ||

 1. ashokas thAraNah thArah shUrah-shourir janeshwaraH |

anukUlas shathA varthah padmI padma nibhekshaNaH ||

 1. padmanAbho aravindhAkshah padmagarbhah sharIrabRth |

mahardhir Rddho vRddhAtmAmahAksho garuDa dhwajaH ||

 1. athulah sharabho bheemah samayagnyo havirhariH |

sarva lakshaNa lakshaNyo lakshmIvAn samithinjayaH ||

 1. viksharo rohitho mArgo hethur damodarah sahaH |

maheedharo mahAbhAgo vegavAna-mithAshanaH ||

 1. udhbhavaH kshobaNo devah srIgarbhah parameshwaraH |

karaNam kAraNam karthA vikarthA gahano guhaH ||

 1. vyavasAyo vyavasthAnah samsthAnah sthAnado dhRvaH |

pararddhih parama spashTas thushTa-pushTah shubhekshaNaH ||

 1. rAmo virAmo virato mArgo neyo nayo-anayaH |

vIrah shakti matAm sreshTodharmo dharma viduttamaH ||

 1. vaikunTah purushah prANah prANadah praNavah pRthuH |

hiraNya garbhah shatrughno vyApto vAyuradhokshajaH ||

 1. Rtuh sudarshanah kAlah parameshTi parigraH |

ugrah samvatsaro daksho vishrAmo vishwadakshiNaH ||

 1. visthArah sthAvaras thANu pramANam bIjamavyayam |

arttho-anarttho mahAkosho mahAbhogo mahAdhanaH ||

 1. anirviNNah sthavishTo-abhUrdharmayUpo mahAmakhaH |

nakshatra nemir nakshatrI kshamaH-kshAmah samIhanaH ||

 1. yagnya ijyo mahejyascha krathuh sathram sathAmgathiH |

sarva darshI vimukthAthmA sarvajnyo nyAna mutthamam ||

 1. suvratah sumukhah sUkshmah,sughoshah sukhadhah suhRtH |

manoharo jithakrodhovIrabAhur vidhAraNaH ||

 1. svApanah svavasho-vyApi, naikAthmA naikakarma kRtH |

vatsaro vatsalo vathsI, ratnagarbho dhaneshwaraH ||

 1. dharmagub dharmakRdh dharmI, sadhasath kshara maksharam |

avignyAthA sahasrAmshur vidhAthA kRthalakshaNaH ||

 1. gabhasthi nemis satvasthas simho bhUtha maheshwaraH |

aadhidevo mahAdevo devesho devabRdh guruH ||

 1. uttharo gopathir gopthA nyAnagamya purAthanaH |

sharIra bhUtha bRdh bhokthA kapIndro bhUridakshiNaH||

 1. somapo-mRthapas soma purujit purusatthamaH |

vinayo jayas satyasandho dAshArhas sAtvathAm pathiH ||

 1. jIvo vinayithA sAkshi mukundo-mitha vikramaH |

ambho nidhira nanthAthmAmahodha dhishayonthakaH ||

 1. ajo mahArhas svAbhAvyo jithAmitrah pramodhanaH |

aanando-nandano-nandas satyadharmA trivikramaH ||

 1. mahaRshi kapilAcharya kritajnyo medhinI pathiH |

tripadhas tridha shAdyaksho mahAshrunga kRthAntha kRth ||

 1. mahAvarAho govindas susheNa kana kAngadhee |

guhyo gabheero gahano, guptaschakra gadhAdharaH ||

 1. vedAs svAngo jitha krishNodhRDas sankarshaNochyuthaH |

varuNo-vAruNo-vRksha pushkarAksho mahAmanAH ||

 1. bhagawAn bhagahA nandI vanamAli halAyudhaH |

aadityo jyothirAdityas sahishNur gathisatthamaH ||

 1. sudhanvA khanDaparashur dhAruNo dhraviNa pradhaH |

divaspRk sarvadhRg vyAsovAchaspati rayonijaH ||

 1. trisAmA sAmagas sAma nirvANam bheshajam bhishak |

sannyAsa kRch chhama shAntho nishTA shAnthi parAyaNam ||

 1. shubhAngas shAnthidhas srashTA kumudha kuvaleshayaH |

gohito gopatir gopthA vRshabhAksho vRshapriyaH ||

 1. anivartthee nivRthAthmA samkshepthA kshemakRch chivaH |

srivatsa-vakshAs srIvAsa srIpathis srImathAm varaH ||

 1. srI-dhas srI-shas srInivAsas, srI nidhis srIvibhAvanaH |

srI-dharas srI-karas shreyas, shrImAn lokathra yAshrayaH ||

 1. svakshas svangas sathAnandonandir jyotir gaNeshwaraH |

vijithAthmA vidheyAthmA satkIrthis chhinna samshayaH ||

 1. udheerNas sarvathas chakshU ranIshas shAshvathas stthiraH |

bhUshayo bhUshaNo bhUthir vishokas shokhanAshanaH ||

 1. archishmAn architha kumbhovishuddhAthmA vishodhanaH |

aniruddho prathiratha pradhyumno mithavikramaH ||

 1. kAlanemi nihA vIra shourI shUra janeshwaraH |

trilokAthmA trilokeshakeshava keshihA harihiH ||

 1. kAmadeva kamapAla kAmI kAntha kRthAgamaH |

anirdeshyavapur vishNur vIronantho dhananjayaH ||

 1. brahmaNyo brahmakRdh brahmA,brahma-brahma vivardhanaH |

brahmavidh brAhmaNo brahmI, brahmaNyo brAhmaNapriyaH||

 1. mahAkramo mahA karmAmahAtejA mahoragaH |

mahAkrathur mahAyajvA mahAyagnyo mahAhaviH ||

 1. stavyas stavapriya stotram sthuthi sthothAraNapriyaH |

pUrNa pUrayithA puNya puNyakeerthi ranAmayaH ||

 1. manojavas theerthakaro vasurethA vasupradhaH |

vasupradho vAsudevo vasur vasumanA haviH ||

 1. sadgatis satkRthis satthAsadbhUthis satyaparAyaNaH |

sUraseno yadhusreshTas sannivAsas suyAmunaH ||

 1. bhUthAvAso vAsudevas sarvAsu nilayonalaH |

darpahA darpadho dRptho, durdharo thAparAjithaH ||

 1. vishwamUrthir mahAmUrthir dIpthamUrthir amUrthimAn |

anekamUrthir avyakthas shathamUrthir shathAnanaH ||

 1. eko naikas sava ka kim yatthath padham anuttamam |

lokabandhur lokanAtho mAdhavo bhaktavatsalaH ||

 1. suvarNa varNo hemAngo varAngas chandanAngadhI |

vIrahA vishamas shUnyo gRthAshI rachalas chalaH ||

 1. amAnI mAnadho mAnyo lokaswami trilokadhRk |

sumedhA medhajo dhanya satyamedhA dharAdharaH ||

 1. tejovRsho dhyuthidharas sarva shastra bhRthAm varaH |

pragraho nigraho vyagro naikashrungo gadhAgrajaH ||

 1. chatur-mUrthis chatur-bAhus, chatur-vyUhas chatur-gathiH |

chatur-aatmA chatur-bhAvas,chatur-veda vidhekapAth ||

 1. samAvartho nivRtAtmA dhurjayo dhurathi-kramaH |

durlabho durgamo durgo durAvAso durArihA ||

 1. shubhAngo lokasAranga suthanthus thanthu vardhanaH |

indrakarmA mahAkarmA kRthakarmA kRthAgamaH ||

 1. udbhavaH sundaras-sundho ratnanAbhas sulochanaH |

arko vAja-sanas shrungIjayantas sarvavij jayI ||

 1. suvarNa bindu rakshobhyassarva vAgIshwareshwaraH |

mahAhradho mahAgartho mahAbhUtho mahAnidhiH ||

 1. kumuda kundhara-kundha parjanya pAvano nilaH |

amRthA-shom Rthavapus sarvajnyas sarvatho mukhaH ||

 1. sulabhas suvrathas-siddhas shatrujich chhathruthApanaH |

nyagrodho dhumbarosvatthaschANUrAndhra nishUdhanaH ||

 1. sahasrArchis saptajihvas saptaidhAs sapta vAhanaH |

amUrthi ranagho chinthyo bhayakRdh bhayanAshanaH||

 1. aNurbRhath kRshasthUlo gunabhRn nirguNo mahAn |

adRthas svadRthas svAsya prAgvamsho vamshavardhanaH ||

 1. bhArabRth kathitho yogIyogIshas sarvakAmadhaH |

aashrama-shramaNa kshAmas suparNo vAyuvAhanaH ||

 1. dhanurdharo dhanurvedo dhanDo dhamayithA dhamaH |

aparAjitha sarvasaho niyanthA niyamoyamaH ||

 1. satvavAn sAtvikAs satyas satyadharma parAyaNaH |

abhiprAya priyAr-horha priyakRth preethi vardhanaH ||

 1. vihAya sagathir jyothi-suruchir huthabhug vibhuH |

ravir virochanas sUrya savithA ravilochanaH ||

 1. anantha huthabhug bhogthAsukhadho naikajokrajaH |

anirviNNas sadhAmarshI lokAdhishTAna madbhuthaH ||

 1. sanAth sanAthana thama kapila kapiravyayaH |

svastidhas svastikRth svasti svastibhuk svastidakshiNaH ||

 1. aroudra kunDalee chakrI vikramyUrjitha shAsanaH |

shabdhAthigas shabdha sahashishiras sarvarIkaraH ||

 1. akrUra peshalo daksho dakshiNa kshamiNAm varaH |

vidhwattamo veethabhaya punyashravaNa kIrthanaH ||

 1. utthAraNo dushkRthihA puNyo dusswapna nAshanaH |

vIrahA rakshaNas santho jIvana paryavasthithaH ||

 1. anantharUpo nanthashrIr jithamanyur bhayApaH |

chaturashro gabhIrAtmA vidhisho vyAdhisho dhishaH ||

 1. anAdhir bhUrbhuvo lakshmI-suvIro ruchir-aangadhaH |

janano jana janmAdhir bhImo bhIma parAkramaH ||

 1. aadhAra nilayo dhAthA pushpahAsa prajAgaraH |

oordhvagas sathpathAchAraprANadha praNava paNaH ||

 1. pramANam prANa nilaya prANabhRth prANa jIvanaH |

tattvam tattva vidhekAtmA janma mrityu jarAthigaH ||

 1. bhUrbhuvas svastharusthArassavithA prapithAmahaH |

yagnyo yagnya pathir yajvAyagnyAngo yagnya vAhanaH ||

 1. yagnyabhRdh yagnyakRdh yagnyiyagnyabhug yagnyasAdhanaH |

yagnyAntakRdh yagnyaguhyamannamannAdha evacha ||

 1. aatmayonis svayanjAtho vaikhAnas sAmagAyanaH |

devakinandanas srashTA kshitheesha pApa nAshanaH ||

 1. shankha bhRn nandakI chakrIshArangadhanvA gadhAdharaH |

rathAngapANi rakshobhya sarvapraharaNAyudhaH|

sarva praharaNAyudha om nama ithi ||

 1. vanamAlee gadhI shArangI shankhi chakrIcha nandakI |

shrImAn nArAyaNo vishNur vAsudevobhi rakshathuH |

srI vAsudevobhi rakshatyom nama ithi

Vishnu Sahasranamam Meaning

Vishnu Sahasranamam Meaning

Vishnu Sahasranamam in English PDF

Vishnu Sahasranamam in English PDF

Also Read:

Vishnu Sahasranamam in Tamil and PDF Download

Vishnu Sahasranamam In Hindi and PDF Download

Vishnu Sahasranamam In Telugu and PDF Download

Vishnu Sahasranamam in Kannada and PDF Download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here