Mantras

Vishnu Sahasranamam Lyrics in English and PDF Download

Vishnu Sahasranamam Lyrics in English

Vishnu Sahasranama Stotram Lyric in English

Om vishwasmai namaha

 1. vishwam vishNur vashatkAro, bhUtha bhavya bhavatprabhuH |

bhUtha kRdh bhUdha bRdh bhAvo,bhUtAtmA bhUta bhAvanaH ||

 1. pUtAthmA paramAtmA cha, muktAnAm parama gathiH |

avyayah purushah sAkshi kshetrajnyokshara eva cha ||

 1. yogo yogavidhAm netA pradhAna purusheshwaraH |

nArasimhavapuh shrImAn keshava purushottamaH ||

 1. sarvah sharvah shivah sthANur bhUtAdhir nidhir avyayaH |

sambhavo bhAvano barthA prabhavah prabhurIshwaraH ||

 1. swayambhUh shambhurAdityah pushkarAksho mahAsvanaH |

anAdhi nidhano dhAthA vidhAta dhAturuttamaH ||

 1. aprameyo Rshikeshah padmanAbho amaraprabhuH |

vishwakarmA manustvashTA sthavishTa sthaviro dhRvaH ||

 1. agrAhya shAshvata krishNo lohithAksha prathar dhanaH |

prabhUthas trika kubdhAma pavitram mangaLam param ||

 1. eeshAnah prANadah prANo jyeshTah sreshTah prajApatiH |

hiraNya garbho bhU garbhomAdhavo madhusUdanaH ||

 1. eeshwaro vikramI dhanvI medhAvi vikramah kramaH |

anutthamo dhurAdharshahkRtagnya kRthirAtmavAn ||

 1. sureshah sharaNam sharmavishwarethAh prajA bhavaH |

aha samvatsaro vyALah prathyayah sarvadarshanaH ||

 1. ajah sarveshwarah siddha siddhih sarvAdhirachyuthaH |

vRshAka pirameyAtmA sarvayoga vinisruthaH ||

 1. vasur vasumanAhsatya samAtmA sammithah samaH |

amoghah pundarIkAksho vRshakarmA vRshAkRthiH ||

 1. rudro bahushira babhrur vishwayoni shuchisravAH |

amRtah shAshwata sthANur varAroho mahAtapAH ||

 1. sarvagah sarva vid bhAnur vishwakseno janArdhanaH |

vedo vedavidhavyango vedAngo vedavith kaviH ||

 1. lokAdhyaksha surAdhyaksho dharmAdhyakshah kRthAkRthaH |

chaturAtmA chaturvyUhas chaturdamshTras chaturbhujaH ||

 1. brAjishnur bhojanam bhokthAsahishNur jagadhAdhijaH |

anagho vijayo jethA vishwa yonih punarvasuH ||

 1. upendro vAmanah prAmshur amoghah shuchirUrjithaH |

ateendrah sangrahah sargo dhRtAtmA niyamoyamaH||

 1. vedyo vaidyah sadAyogi vIrahA mAdhavo madhuH |

atheendriyo mahAmAyo mahotsAho mahabalaH ||

 1. mahAbuddhir mahAvIryo mahAshaktir mahAdhyuthiH |

anirdeshyavapuh shrImAn ameyAtmA mahAdhri dhRk ||

 1. maheshvAso maheebharthA srInivAsah sathAm gathiH |

aniruddhah surAnandho govindo govidhAm pathiH ||

 1. marIchir dhamano hamsah suparNo bhujagottamaH |

hiraNya nAbhas suthapA padmanAbhah prajApatiH ||

 1. amRtyuh sarvadhRk simhah sandhAthA sandhimAn stiraH |

ajo durmarshanah shAsthAvishrutAtmA surArihA ||

 1. gurUr guruthamo dhAma satyah satya parAkramaH |

nimisho nimishah sragvi vAchaspati rudhAradhiH ||

 1. agraNeer grAmaNeeh srImAn nyAyo neta samIraNaH |

sahasra mUrdhA vishwAtmA sahasrAkshah sahasrapAth ||

 1. aavarthano nivRttAtmA sam-vRtah sampramardanaH |

aha samvarthako vahni ranilo dharaNeedharaH ||

 1. suprasAdah prasannAtmA vishwadhRg vishwabhug vibhuH |

satkartA satkRdhah sAdhur jahnur nArAyaNo naraH ||

 1. asankyeyo aprameyAtmA vishishtah shistakRch chuchiH |

siddhArthah siddha sankalpahsiddhidhah siddhi sAdhanaH ||

 1. vRshAhi vRshabho vishNur vRshaparvA vRshodharaH |

vardhano vardhamAnascha viviktah shruti sAgaraH ||

 1. subhujo dhurdharo vAgmi mahendro vasudho vasuH |

naikarUpo bRhad rUpah sipivishTah prakAshanaH ||

 1. ojas thejo dhyuthi dharah prakAshAtmA prathApanaH |

ruddhas spashTAksharo mantras chandrAmshur bhAskaradhyuthiH ||

 1. amRthAm shUdhbhavo bhAnuhshashabindhuh sureshwaraH |

oushadham jagatah sethuhsatyadharma parAkramaH ||

 1. bhUtha bhavya bhavan-nAthah, pavanah pAvano-analaH |

kAmahA kAmakRth kAnthah, kAmah-kAma pradhah prabhuH ||

 1. yugAdhi kRdh yugAvarthonaikamAyo mahAshanaH |

adRshyo vyakta rUpaschasahasra jidha nandajith ||

 1. ishTo vishishTah shishTeshTah shikaNDi nahusho vRshaH |

krodhahA krodhakRth karthAvishwabhAhur maheedharaH ||

 1. achyuthah prathithah prANahprANadho vAsavAnujaH |

apAn nidhira dhishTAna mapramatthahprathishTitaH||

 1. skandah skandadharo dhuryo varado vAyuvAhanaH |

vAsudevo bRhadbhAnu rAdhidevah purandaraH ||

 1. ashokas thAraNah thArah shUrah-shourir janeshwaraH |

anukUlas shathA varthah padmI padma nibhekshaNaH ||

 1. padmanAbho aravindhAkshah padmagarbhah sharIrabRth |

mahardhir Rddho vRddhAtmAmahAksho garuDa dhwajaH ||

 1. athulah sharabho bheemah samayagnyo havirhariH |

sarva lakshaNa lakshaNyo lakshmIvAn samithinjayaH ||

 1. viksharo rohitho mArgo hethur damodarah sahaH |

maheedharo mahAbhAgo vegavAna-mithAshanaH ||

 1. udhbhavaH kshobaNo devah srIgarbhah parameshwaraH |

karaNam kAraNam karthA vikarthA gahano guhaH ||

 1. vyavasAyo vyavasthAnah samsthAnah sthAnado dhRvaH |

pararddhih parama spashTas thushTa-pushTah shubhekshaNaH ||

 1. rAmo virAmo virato mArgo neyo nayo-anayaH |

vIrah shakti matAm sreshTodharmo dharma viduttamaH ||

 1. vaikunTah purushah prANah prANadah praNavah pRthuH |

hiraNya garbhah shatrughno vyApto vAyuradhokshajaH ||

 1. Rtuh sudarshanah kAlah parameshTi parigraH |

ugrah samvatsaro daksho vishrAmo vishwadakshiNaH ||

 1. visthArah sthAvaras thANu pramANam bIjamavyayam |

arttho-anarttho mahAkosho mahAbhogo mahAdhanaH ||

 1. anirviNNah sthavishTo-abhUrdharmayUpo mahAmakhaH |

nakshatra nemir nakshatrI kshamaH-kshAmah samIhanaH ||

 1. yagnya ijyo mahejyascha krathuh sathram sathAmgathiH |

sarva darshI vimukthAthmA sarvajnyo nyAna mutthamam ||

 1. suvratah sumukhah sUkshmah,sughoshah sukhadhah suhRtH |

manoharo jithakrodhovIrabAhur vidhAraNaH ||

 1. svApanah svavasho-vyApi, naikAthmA naikakarma kRtH |

vatsaro vatsalo vathsI, ratnagarbho dhaneshwaraH ||

 1. dharmagub dharmakRdh dharmI, sadhasath kshara maksharam |

avignyAthA sahasrAmshur vidhAthA kRthalakshaNaH ||

 1. gabhasthi nemis satvasthas simho bhUtha maheshwaraH |

aadhidevo mahAdevo devesho devabRdh guruH ||

 1. uttharo gopathir gopthA nyAnagamya purAthanaH |

sharIra bhUtha bRdh bhokthA kapIndro bhUridakshiNaH||

 1. somapo-mRthapas soma purujit purusatthamaH |

vinayo jayas satyasandho dAshArhas sAtvathAm pathiH ||

 1. jIvo vinayithA sAkshi mukundo-mitha vikramaH |

ambho nidhira nanthAthmAmahodha dhishayonthakaH ||

 1. ajo mahArhas svAbhAvyo jithAmitrah pramodhanaH |

aanando-nandano-nandas satyadharmA trivikramaH ||

 1. mahaRshi kapilAcharya kritajnyo medhinI pathiH |

tripadhas tridha shAdyaksho mahAshrunga kRthAntha kRth ||

 1. mahAvarAho govindas susheNa kana kAngadhee |

guhyo gabheero gahano, guptaschakra gadhAdharaH ||

 1. vedAs svAngo jitha krishNodhRDas sankarshaNochyuthaH |

varuNo-vAruNo-vRksha pushkarAksho mahAmanAH ||

 1. bhagawAn bhagahA nandI vanamAli halAyudhaH |

aadityo jyothirAdityas sahishNur gathisatthamaH ||

 1. sudhanvA khanDaparashur dhAruNo dhraviNa pradhaH |

divaspRk sarvadhRg vyAsovAchaspati rayonijaH ||

 1. trisAmA sAmagas sAma nirvANam bheshajam bhishak |

sannyAsa kRch chhama shAntho nishTA shAnthi parAyaNam ||

 1. shubhAngas shAnthidhas srashTA kumudha kuvaleshayaH |

gohito gopatir gopthA vRshabhAksho vRshapriyaH ||

 1. anivartthee nivRthAthmA samkshepthA kshemakRch chivaH |

srivatsa-vakshAs srIvAsa srIpathis srImathAm varaH ||

 1. srI-dhas srI-shas srInivAsas, srI nidhis srIvibhAvanaH |

srI-dharas srI-karas shreyas, shrImAn lokathra yAshrayaH ||

 1. svakshas svangas sathAnandonandir jyotir gaNeshwaraH |

vijithAthmA vidheyAthmA satkIrthis chhinna samshayaH ||

 1. udheerNas sarvathas chakshU ranIshas shAshvathas stthiraH |

bhUshayo bhUshaNo bhUthir vishokas shokhanAshanaH ||

 1. archishmAn architha kumbhovishuddhAthmA vishodhanaH |

aniruddho prathiratha pradhyumno mithavikramaH ||

 1. kAlanemi nihA vIra shourI shUra janeshwaraH |

trilokAthmA trilokeshakeshava keshihA harihiH ||

 1. kAmadeva kamapAla kAmI kAntha kRthAgamaH |

anirdeshyavapur vishNur vIronantho dhananjayaH ||

 1. brahmaNyo brahmakRdh brahmA,brahma-brahma vivardhanaH |

brahmavidh brAhmaNo brahmI, brahmaNyo brAhmaNapriyaH||

 1. mahAkramo mahA karmAmahAtejA mahoragaH |

mahAkrathur mahAyajvA mahAyagnyo mahAhaviH ||

 1. stavyas stavapriya stotram sthuthi sthothAraNapriyaH |

pUrNa pUrayithA puNya puNyakeerthi ranAmayaH ||

 1. manojavas theerthakaro vasurethA vasupradhaH |

vasupradho vAsudevo vasur vasumanA haviH ||

 1. sadgatis satkRthis satthAsadbhUthis satyaparAyaNaH |

sUraseno yadhusreshTas sannivAsas suyAmunaH ||

 1. bhUthAvAso vAsudevas sarvAsu nilayonalaH |

darpahA darpadho dRptho, durdharo thAparAjithaH ||

 1. vishwamUrthir mahAmUrthir dIpthamUrthir amUrthimAn |

anekamUrthir avyakthas shathamUrthir shathAnanaH ||

 1. eko naikas sava ka kim yatthath padham anuttamam |

lokabandhur lokanAtho mAdhavo bhaktavatsalaH ||

 1. suvarNa varNo hemAngo varAngas chandanAngadhI |

vIrahA vishamas shUnyo gRthAshI rachalas chalaH ||

 1. amAnI mAnadho mAnyo lokaswami trilokadhRk |

sumedhA medhajo dhanya satyamedhA dharAdharaH ||

 1. tejovRsho dhyuthidharas sarva shastra bhRthAm varaH |

pragraho nigraho vyagro naikashrungo gadhAgrajaH ||

 1. chatur-mUrthis chatur-bAhus, chatur-vyUhas chatur-gathiH |

chatur-aatmA chatur-bhAvas,chatur-veda vidhekapAth ||

 1. samAvartho nivRtAtmA dhurjayo dhurathi-kramaH |

durlabho durgamo durgo durAvAso durArihA ||

 1. shubhAngo lokasAranga suthanthus thanthu vardhanaH |

indrakarmA mahAkarmA kRthakarmA kRthAgamaH ||

 1. udbhavaH sundaras-sundho ratnanAbhas sulochanaH |

arko vAja-sanas shrungIjayantas sarvavij jayI ||

 1. suvarNa bindu rakshobhyassarva vAgIshwareshwaraH |

mahAhradho mahAgartho mahAbhUtho mahAnidhiH ||

 1. kumuda kundhara-kundha parjanya pAvano nilaH |

amRthA-shom Rthavapus sarvajnyas sarvatho mukhaH ||

 1. sulabhas suvrathas-siddhas shatrujich chhathruthApanaH |

nyagrodho dhumbarosvatthaschANUrAndhra nishUdhanaH ||

 1. sahasrArchis saptajihvas saptaidhAs sapta vAhanaH |

amUrthi ranagho chinthyo bhayakRdh bhayanAshanaH||

 1. aNurbRhath kRshasthUlo gunabhRn nirguNo mahAn |

adRthas svadRthas svAsya prAgvamsho vamshavardhanaH ||

 1. bhArabRth kathitho yogIyogIshas sarvakAmadhaH |

aashrama-shramaNa kshAmas suparNo vAyuvAhanaH ||

 1. dhanurdharo dhanurvedo dhanDo dhamayithA dhamaH |

aparAjitha sarvasaho niyanthA niyamoyamaH ||

 1. satvavAn sAtvikAs satyas satyadharma parAyaNaH |

abhiprAya priyAr-horha priyakRth preethi vardhanaH ||

 1. vihAya sagathir jyothi-suruchir huthabhug vibhuH |

ravir virochanas sUrya savithA ravilochanaH ||

 1. anantha huthabhug bhogthAsukhadho naikajokrajaH |

anirviNNas sadhAmarshI lokAdhishTAna madbhuthaH ||

 1. sanAth sanAthana thama kapila kapiravyayaH |

svastidhas svastikRth svasti svastibhuk svastidakshiNaH ||

 1. aroudra kunDalee chakrI vikramyUrjitha shAsanaH |

shabdhAthigas shabdha sahashishiras sarvarIkaraH ||

 1. akrUra peshalo daksho dakshiNa kshamiNAm varaH |

vidhwattamo veethabhaya punyashravaNa kIrthanaH ||

 1. utthAraNo dushkRthihA puNyo dusswapna nAshanaH |

vIrahA rakshaNas santho jIvana paryavasthithaH ||

 1. anantharUpo nanthashrIr jithamanyur bhayApaH |

chaturashro gabhIrAtmA vidhisho vyAdhisho dhishaH ||

 1. anAdhir bhUrbhuvo lakshmI-suvIro ruchir-aangadhaH |

janano jana janmAdhir bhImo bhIma parAkramaH ||

 1. aadhAra nilayo dhAthA pushpahAsa prajAgaraH |

oordhvagas sathpathAchAraprANadha praNava paNaH ||

 1. pramANam prANa nilaya prANabhRth prANa jIvanaH |

tattvam tattva vidhekAtmA janma mrityu jarAthigaH ||

 1. bhUrbhuvas svastharusthArassavithA prapithAmahaH |

yagnyo yagnya pathir yajvAyagnyAngo yagnya vAhanaH ||

 1. yagnyabhRdh yagnyakRdh yagnyiyagnyabhug yagnyasAdhanaH |

yagnyAntakRdh yagnyaguhyamannamannAdha evacha ||

 1. aatmayonis svayanjAtho vaikhAnas sAmagAyanaH |

devakinandanas srashTA kshitheesha pApa nAshanaH ||

 1. shankha bhRn nandakI chakrIshArangadhanvA gadhAdharaH |

rathAngapANi rakshobhya sarvapraharaNAyudhaH|

sarva praharaNAyudha om nama ithi ||

 1. vanamAlee gadhI shArangI shankhi chakrIcha nandakI |

shrImAn nArAyaNo vishNur vAsudevobhi rakshathuH |

srI vAsudevobhi rakshatyom nama ithi

Vishnu Sahasranamam Meaning

Vishnu Sahasranamam Meaning

Vishnu Sahasranamam in English PDF

Vishnu Sahasranamam in English PDF

Also Read:

Vishnu Sahasranamam in Tamil and PDF Download

Vishnu Sahasranamam In Hindi and PDF Download

Vishnu Sahasranamam In Telugu and PDF Download

Vishnu Sahasranamam in Kannada and PDF Download

Summary
Review Date
Reviewed Item
Vishnu Sahasranamam in English
Author Rating
41star1star1star1stargray
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top